Kupno nieruchomości a sprawdzenie księgi wieczystej

Jeśli planujemy kupno jakiejkolwiek nieruchomości, jedna z podstawowych czynności będzie odpowiednie sprawdzenie wszystkich parametrów nieruchomości, ważnym elementem takiego działania będzie też sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, bowiem stan faktyczny widzimy będąc w danym miejscu. Najlepiej stan prawny każdej nieruchomości w naszym kraju odwzorowuje księga wieczysta, bowiem każda nieruchomość musi taką księgę posiadać.

 

Stamtąd dowiemy się, jaka to jest faktycznie nieruchomość, jaki ma charakter, jeśli będzie to działka, dowiemy się, jaka ma powierzchnie i jakiej klasy jest to grunt. W dziale II księgi wieczystej będą figurowały dane mówiące o właścicielach przedmiotowej nieruchomości, jak też ich udziałach, w odniesieniu do procentowej własności danej nieruchomości. Warto też sprawdzić działy III i IV księgi wieczystej, bowiem zawarte są tam wszelkie zapisy o różnego rodzaju obciążeniach danej nieruchomości, czy to w postaci kredytu wziętego pod hipotekę, czy to zajęcia komorniczego na danej nieruchomości, czy też zobowiązaniach ciążących na właścicielach nieruchomości.

Możesz również polubić…