Zasady współpracy z agencją nieruchomości

Z każdym rokiem Polacy w coraz większym stopniu przekonują się do tego, żeby zawierać współpracę z agencjami pośrednictwa nieruchomości, jeżeli planują sprzedać swoją nieruchomość – o ile jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia tylko około 30 procent takich transakcji było zawieranych za pośrednictwem agencji nieruchomości, o tyle obecnie jest to już nieomal 70 procent wszystkich zawieranych transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, nie mówiąc już o coraz liczniejszych klientach agencji, którzy mają do wynajęcia dom czy mieszkanie.

 

Podstawa podjęcia tego rodzaju współpracy jest zawarcie umowy pośrednictwa, stanowi ona podstawę do wszelkich późniejszych roszczeń czy działania, nawet przed sądem. W takiej umowie agencja zobowiązuje się do wykonywania poszczególnych czynności, mających na celu skuteczne znalezienie kupca na wystawiona do sprzedaży nieruchomość, zaś strona druga takiej umowy, a więc właściciel nieruchomości, zobowiązuje się do udzielania wszelkiej możliwej pomocy, a więc udostępnienie lokalu czy innej nieruchomości dla oglądających, jak też wypłacenie prowizji w określonej w umowie pośrednictwa wysokości w przypadku jej sprzedaży.

Możesz również polubić…